Datorhjälp

Jag avslutade min släktforskning 1993. På den tiden hade datorerna och internet inte någon större betydelse för den privata släktforskningen. Jag använde datorn för att sortera och skriva ut materialet, som nu finns i ett tryckt häfte. Men någon egentlig forskning kunde jag inte bedriva med hjälp av datorn.
    Nu är förhållandet annorlunda. Med en vanlig PC kan man via internet komma åt en del av det material som finns i SVAR. Självfallet finns det privata företag, som mot betalning tillhandahåller material från t ex folkräkningarna 1890 och 1900. Det finns även organisationer där man mot viss ersättning kan bli medlem och få hjälp och tillgång till deras material. Det är bara att söka på ordet släktforskning eller genealogi.
    Numera finns det också färdiga datorprogram, som sorterar och presenterar grundmaterialet i princip enligt dina egna önskemål. Jag har nu lagt in mitt grundmaterial i ett sådant program. Det är konstruerat så att det också genom ett par musklick översätter materialet till HTML-språket, som används för att bygga Webbsidor. Jag presenterar nu mors respektive fars anor i nämnda program..

Men grundforskningen måste fortfarande till allra största delen ske via kyrkböckerna och då är det arkivmyndigheterna som gäller. Till riksarkivets hemsida är adressen www.ra.se.
   Det finns ytterligare en intressant adress, som även den har anknytning till Riksarkivet, och det är www.svar.ra.se. Där får man för en mindre kostnad under tre timmar tillgång till 1890 års folkräkning och stora delar av 1900 års folkräkning. Det går också att få tilllgång till samma material ett helt år. Kostnadsfritt kan man direkt ladda hem den HANDBOK, som arkivvårdsprojektet har tillämpat vid sammanställningen av SCBs folkräkningsmaterial. Handboken omfattar 43 sidor och ger en bra uppfattning om vad det är för material man får tillgång till.

Till sist! Det kan också finnas forskningsmaterial på CD-skivor, som man får låna gratis på biblioteken. I Stockholm finns t ex en CD som handlar om vilka som bodde på söder under viss tid.

>>Till början


Designat av Kjell Närkhammar i januari 2002, uppdaterat i april 2005.