Ale

Ale

Statsisbrytare, sjösatt 1973.
Hon är inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon har seglat under örlogsflagg och varit
bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 14 knop.
Längd 44, bredd 13 och djupgående 5 meter.
Bestyckning en 40 mm kan.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Klippis. Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan