Älvsborg

Älvsborg

Minfartyg som sjösattes 1969 och levererades 1971.
Hastighet 15 knop.
Längd 92,4, bredd 14,7 och djupgående 4,0 meter.
Bestyckning tre 40 mm allmkan, en 57 mm lysraketpjäs och 300 minor.
Besättning 97 man.
1972 efterträdde hon Patricia som ubåtsdepåfartyg. Hon var dimensionerad för att kunna förlägga
en ubåtsflottiljstab med fem ubåtsbesättningar och för att kunna lämna ubåtarna viss service. Hon tjänade
också som utbildningsplattform för besättningar till hjälpminfartyg och som målfartyg vid torpedskjutningar.
Från och med 1990 tjänstgjorde hon inte längre som minfartyg utan enbart som stillaliggande ubåtsdepåfartyg.
Utrangerades 1995/96 och såldes sistnämnda år till chilenska marinen där hon blev ubåtsmoderfartyget
Almirante José Toribio Merino Castro.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan