Älvsnabben

Älvsnabben

Minfartyg som sjösattes 1943.
Hastighet 16 knop.
Längd 97, bredd 13,6 och djupgående 4,9 meter.
Bestyckning fyra 15,2 cm kan och åtta 40 mm och sex 20 mm lvkan.
Från mitten av 1950-talet avlöste hon kryssaren Gotland som utbildnings- och långresefartyg och genomförde ett stort antal utlandsexpeditioner. Hon utrangerades 1983. Älvsnabben har en egen hemsida. Klicka här på Älvsnabben så kommer Du dit.


Uppgifterna hämtade ur Marinkalender 1951 och boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan