Älvsnabbsmonumentet

Älvsnabbsmonumentet


Älvsnabben är en liten ö i Stockholms skärgård öster om Muskö. Ön var med sitt skyddade
läge tidigt en naturlig hamn för sjöfarande. Här samlades 1630 den svenska flottan för
insatsen i Tyskland. På Älvsnabben finns en ankarsättning som sedan 1500-talet
utnyttjats av flottan och varifrån Gustav II Adolf avseglade mot Tyskland. Ett monument utfört av
skulptören Conrad Carlman invigdes 300 år senare på Kapellön.

På monumentet kan läsas:
"Härifrån utgingo fordom svenska flottor
på sjötåg till rikets värn
här funno sjöfarande tryggad hamn.
Till erinran om fädrens gärningar på haven
restes denna vård 1930.
"

Uppgifterna hämtade ur Nationalencyklopedien och bilden har producerats av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan