Äran

Äran

Pansarskepp, sjösatt 1901 och levererad 1902.
Hastighet 16,5 knop.
Längd 89,7, bredd 15,2 och djupgående 5,02 meter.
Bestyckning två 21 cm kanoner, sex 15,2 cm kanoner, sex 57 mm kanoner, två 37 mm kanoner och två 45,7 cm undervattenstuber.
Besättning 285 man.
Episod: Det finns en gammal historia om vad som hände under korum. Läs här om denna.
Under slutet av 1942 blev hon logementsfartyg. Från januari 1945 var hon förlagd till Malmö hamn som flytande luftvärnsbatteri. Hon utrangerades 1947 och såldes till Marinverkstäderna i Karlskrona, som skar ner henne till arbetspråm för Sjöfartsverket. Hon sjönk under bogsering 1968 utanför Falkenberg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är från LOGGBOK från kust och hav 2002. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan