Arcturus

Arcturus V44

Äldre torpedbåt, sjösatt och levererad 1909. Samtliga båtar i serien klassades om 1928 till
vedettbåtar. På grund av skrovets karaktäristiska form kallades den här typen av båtar
i folkmun för cigarrer.
Fart 27 knop.
Längd 40,2, bredd 4,4 och djupgående 2,7 meter.
Bestyckning två 45,7 cm TT och två 57 mm kan. Efter ombygggnad strax före och under andra världskriget
bestyckades den här båttypen med en 40 mm lvakan, en dubbelpipig 8 mm lvksp, två sjunkbombfällare och 8 sjb.
Besättning 18 man.
Utrangerad 1940 och skrotad 1951.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan