Arholma

Arholma

Minsvepare större sjösatt 1937 och levererad 1939.
Hastighet 18 knop.
Längd 56,7, bredd 7,6 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning två 10,5 cm kan, två 7,5 cm kan, en 25 mm dbl lvakan, två 8 mm ksp, 40 minor, två sjbf, två sjbk och 24 sjb.
Besättning 46 man.
Episod. Fungerade som bogserbåt midsommar 1946. Läs här om detta!
Utrangerad 1960. Hon användes sedan som målfartyg och sänktes i början på 1960-talet. Hon var systerfartyg till Bremön, som tillsammans med några andra fartyg ligger som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona. Klicka här för att komma dit.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Det citerade avsnittet är hämtat ur boken Minsvepare av Hans Bergström och Paul Swahn. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan