M 57 Arkö

Arkö

Minsvepare sjösatt 1957 och levererad 1958. Hon var den första i den serie som byggdes i trä.
Syftet var att därigenom få ett bättre skydd mot de alltmer känsliga moderna magnetminorna.
Det var limmade konstruktioner, som byggdes med dittills oprövade produktionsmetoder och med
tredubbel bordläggning av furu och ek. Man gjorde allt för att den magnetiska signaturen skulle
bli så liten som möjligt. Till och med sveputrustningen var av rostfritt stål eller i aluminium.
Hastighet 16 knop.
Längd 44,7 bredd 7,5 och djupgående 2,5 meter.
Bestyckning en 40 mm akan, en 57 mm lysraketpjäs.
Besättning 24 man.
Utrangerad 1995. Hon såldes till Filipinerna 1996.
Vykortet ä adresserat till Lotta... och avsändaren befinner sig "ute i buschen, Berga heter det visst."


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan