Ärlig

Ärlig

Bevakningsbåt byggd av Djupviks varv, sjösatt 1998 och levererad till dåvarande kustartilleriet inom marinen.
Bilden visar Ärlig närmast kaj med systerfartyget Trygg på utsidan.
Längd 22, bredd 6 och djupgående 1,5 meter.
Fart 26 knop.
Bestyckning två 12,7 mm ksp.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Marcusroos, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan