Sekonden informerar

Sekonden informerar


Vi befinner oss på pansarskeppet Gustav V och sekonden står under de mäktiga eldrören
på aktra kanontornet och informerar en del av besättningen.
Uppenbarligen är det babords vakt som får del av hans visdomsord men knappast hela vakten.
Besättningen uppgick normalt till 428 och med flaggen till 443 personer.
Såvitt framgår av bilden är det bara ett 40-tal besättningsmän som står uppställda på halvdäck.
Troligen bara andra eller fjärde kvarteret.

Bilden, som är från 1941, har producerats av Kustflottans fotodetalj.

Tillbaka
Till startsidan