Sparres kaserngård

Kaserngården på Sparre

En mycket ovanlig bild av sjömanskårens kaserngård i Karlskrona. Här ser man
hela kasern Sparre i sin utforming på 1930- och 40 talet. Vykortet är avsänt
från Karlskrona den 20 augusti 1941. Avsändaren har fyra dagar tidigare rykt in till just Sparre.

Kortet är utgivet av J.A.Kroks Bokhandel AB Karlskrona.

Tillbaka
Till startsidan