Belos d. ä.

Belos

Bildens huvudtema är ju bärgningen av regalskeppet Wasa. Men till vänster på
bilden bakom Wasa ligger två fartyg. Det större av dem är det gamla
ubåtsbärgningsfartyget Belos, byggt på Lindholmen och sjösatt 1885. Staten
köpte fartyget 1940 av Neptunbolaget. Det här var det bärgningsfartyg som fanns på
min tid i flottan.
Längd 51, bredd 8 och djupgående 4,1 meter.
Utrustad för bärgning.
Hastighet 11 knop.
Utrangerad 1963.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Ultraförlaget AB - Solna.

Tillbaka
Till startsidan