Bremön

Bremön

Minsvepare större sjösatt och levererad 1940.
Hastighet 18 knop.
Längd 56,7, bredd 7,6 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning två 10,5 cm kan, två 7,5 cm kan, en 25 mm dbl lvakan, två 8 mm ksp, 40 minor, två sjbf, två sjbk och 24 sjb.
Besättning 46 man.
Utrangerad 1966. Hon användes sedan vid Karlskrona Örlogsskolor som utbildningsfartyg på turbinmaskinerier och har därefter
bevarats till eftervärlden och ligger som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona. Klicka här för att komma dit.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan

-