Briggen Falken

Övningsbriggen Falken

Sjösatt 1877.
Skolfartyg ursprungligen byggt för skeppsgossarna. Efter skeppsgossekårens
upphörande 1939 fungerade hon några år som övningsfartyg vid marina ungdomskurser.
Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.