Delfinen

Delfinen

Ubåt som sjösattes 1934 och levererades 1936.
Hastighet 15/10 knop.
Dykdjup 90 meter.
Längd 63,1, bredd 6,4 och djupgående 3,4 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT, en 57 mm kan, en 25 mm akan och 20 minor.
Besättning 34 man.
Utrangerad 1953 och skrotad i Malmö 1957.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan