Divisioner

Uppställning


Besättningen står här uppställd akterut på pansarskeppet Gustav V.
På skeppen förekom många olika former av uppställning.
På kommandot Divisioner med alle man ställde hela besättningen upp akterut. Det är det kommandot som getts här.
På kommandot Båda vakterna stationer ställde däcksfolket upp stationsvis med 1 och 2 kvarteret förut samt 3 och 4
kvarteret akterut.
På kommandot Vakten stationer ställde aktuellt vaktkvarter av däcksfolket upp på angiven plats.
Ytterligare ett antal uppställningskommandon förekom i samband med stridsberedskapen ombord.

Bilden, som är från 1941, har producerats av Kustflottans fotodetalj.

Tillbaka
Till startsidan