Draken

Draken

Ubåt som sjösattes 1960 och levererades 1962.
Hastighet 17/20 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 69,3, bredd 5,1 och djupgående 4,84 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT.
Besättning 36 man.
Utrangerad 1982. Draken skrotades i Landskrona 1983.
Från Hans Carlsson har jag fått en intressant bildserie som visar byggandet av Draken och en
mängd andra fina ubåtsbilder. Länk dit

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden är privat.

Tillbaka
Till startsidan