Drottning Viktoria

Drottning Viktoria

Pansarskepp, sjösatt 1917 och levererad 1921.
Hastighet 22,5 knop.
Längd 120, bredd 18,63 och djupgående 6,25 meter.
Bestyckning fyra 28,3 cm kanoner, åtta 15,2 cm kanoner, fyra 75 mm kanoner, två 75 mm luftvärnskanoner, två 57 mm bevakningskanoner, två 6,5 mm kulsprutor och två 45,7 cm torpedtuber.
Besättning 427 man (som flaggskepp 443 man).
Episod.Drottningen hedrar sin namngivarinna m m.Klicka här.
Utrangerad 1957 och skrotad 1959.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg.Citat är ur boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan