Manskapet på Drott 1903.

Fotot av manskapet är från Bengt Hällgren, vars morfar Carl Nyman står som nr 2 från höger i mellersta raden alldeles intill masten.
Han tjänstgjorde på Drott 18 juni - 13 juli och 21 juli - 7 oktober 1903.