Drottning Viktoria, stridskjutning

Kungaskjutning

Pansarskeppet Drottning Viktoria har just avlossat en salva med 28 cm kanonerna och eventuellt
också med styrbords 15 cm kanoner.
För att stimulera utbildningen uppställde H M konungen 1907 ett vandringspris i artilleriskjutning
för pansarbåtarna. Varje år tävlade man om detta pris i slutet på utbildningsperioden. Skjutningen
genomfördes med svårt och medelsvårt artilleri under stridsmässiga former, vilket innebar att hela
besättningen var engagerad. Vid detta tillfälle fick man skjuta med stridsammunition kanske för enda
gången under utbildningsåret. Denna skjutning blev därmed en slutexamen för hela fartyget. Segrare utsågs
genom att träffresultatet och utnyttjad tid vägdes samman i en formel. När Sverige-skeppen trätt i tjänst
blev det en tävling endast för dessa, då deras prestanda avvek för mycket från de äldre pansarbåtarnas.

Uppgifterna om Kungaskjutningen hämtade ur boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Foto: Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan