Visby eskorteras

Eskort

"Under skydd av örlogsflottans kanoner går den svenska sjöfarten trygg innanför våra sjögränser och
mellan olika landsdelar. Passagerarefartyg konvojeras av en vedettbåt."

Ja, så står det på baksidan av vykortet som är avbildat ovan. Förutsättningarn för eskorteringen var följande.
Under sensommaren 1941 förekom en viss sovjetisk utbåtsverksamhet i Östersjön, men med tyska och förenade
finska ansträngningar spärrades Finska viken med en kombination av ubåtsnät och minspärrar. Våren 1942
var det dock uppenbart att ett antal sovjetiska utbåtar hade lyckats forcera spärren. Den 20 juni torpederades
den danska ångaren Orion mellan Visby och Landsort. Fartyget sjönk inte, utan kunde bogseras till Visby.
När skadorna undersöktes hittades flera delar av torpeder, försedda med rysk text. Två dagar senare
torpderades MS Ada Gorton inne på svenskt vatten utanför Öland.
Med anledning av torpederingarna och andra händelser blev det bestämt att ge sjöfarten örlogseskort längs
ostkusten. Till förfogande för eskortering inom kustflottans område - mellan Landsorts och Garpens fyrar - fanns
nio jagare och fyra vedettbåtar. I eskorterna ingick ofta även ett eller två sjöflygplan.

Citerad text från kortets baksida och övrig text från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Foto: Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan