Clas Fleming.

Clas Fleming

Minfartyg sjösatt 1912 och levererat 1914.
Hastighet 20 knop.
Längd 80, bredd 10,4 och djupgående 4,3 meter.
Ursprunglig bestyckning fyra 12 cm kan och fyra 6,5 mm ksp samt 200 minor.
Besättning 160 man.
Clas Fleming byggdes om flera gånger och senast 1940 då hon fick det utseende, som bilden visar.
Episod. Under den nämnda ombyggnaden inträffade en något ovanlig händelse. Läs här om denna!
Avrustades efter andra väldskriget, utrangerades 1959. Användes därefter som skjutmål och såldes 1960 för skrotning.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Episoden är hämtad ur boken Kryssare av Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan