Fylgia
      

Fylgia

Pansarkryssare sjösatt 1905 och levererad 1907.
Hastighet 21,5 knop.
Längd 117,3, bred 14,8 och djupgående 5,1 meter.
Bestyckning (ursprunglig) åtta 15,2 cm kan, fjorton 57 mm kan, två 37 mm kan och två 45,7 cm TT.
Besättning 322 man.
Hon byggdes om tre gånger och fick vid ombyggnaden 1939 - 1940 ett helt nytt utseende, som framgår av stora bilden.
Utrangerad 1953. Därefter användes hon som försöks- och målfartyg innan hon såldes för skrotning 1957.

Fylgia användes under mer än 40 år som flottans långresefartyg för kadettutbildning och genomförde 20 utlandsexpeditioner. Här följer ett kort avsnitt ur långresan vintern 1924 - 25 Klicka här.
Några avsnitt av dessa finns också på DVD-serien Svenskarnas egen historia.
Före första världskriget ansågs hon med sitt vita skrov och sina tre gula skorstenar vara ett av världens vackraste fartyg

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är hämtat ur boken Med blåjackorna till Kap av Bengt Wallman. Stora bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta och den andra bilden är ett brefkort med okänd producent. Avsänt från Stockholm den 17 januari 1917.

Tillbaka
Till startsidan