Borrmaskin i verkstan Snickarverkstan Smedjan

Flytande samhälle

På Sverigeskeppen fanns anläggningar och verkstäder av olika slag, som endast beträffande
storleken skilde sig från motsvarande anläggningar i land. Sålunda fanns snickeriverkstad, smedja och mekanisk
verkstad och det fanns också särskilda utrymmen för skräddare och skomakare. Bilderna visar
borrmaskinen i verkstaden, snickarverkstaden och smedjan på Drottning Viktoria.

Bilderna och uppgifterna hämtade ur boken Sveriges Försvar, Sjöförsvaret från 1939.

Tillbaka
Till startsidan