Simtävling       Boxning
Defilering

Kustflottans idrott

Kroppsövningar var en både omtyckt och nödvändig omväxling till livet ombord.Till kustflottans
sommartävlingar brukade förekomma cirka 3000 anmälningar.
Bilderna visar simtävling och boxning i det fria på Hårsfjärden samt defilering
inför amiralen i samband med prisutdelningen.

Bilderna och uppgifterna hämtade ur boken Sveriges Försvar, Sjöförsvaret från 1939.

Tillbaka
Till startsidan