Gladan med romantik

Gladan

Skeppsgossebrigg. Fakta om henne finns på annan plats.
Postkortet med bilden av Gladen utanför Kungshall i Karlskrona är speciellt och
lite romantiskt. Det är efter en målning och troligen fabricerat i Tyskland. Det är
poststämplat den 8 augusti 1904 med ett 5 öres svenskt frimärke, stämplat Hellek
och adresserat till Fröken Aina Johansson, Anderstorp, Forshem. På den här typen
av kort fanns inte plats för något meddelande på baksidan utan det fick
skrivas på framsidan. Texten tyder på att avsändaren var förälskad och vi
får hoppas att han fick sin Aina.

Tillbaka

Till startsidan