Göta

Göta

Första klass pansarbåt sjösatt 1889 och levererad 1891.
Hastighet 16 knop.
Längd 82,0, bredd 14,8 och djupgående 4,92 meter.
Bestyckning två 25,4 cm kanoner, fyra 15,2 cm kanoner, fem 57 mm kanoner, sex 25,4 mm fyrpipiga
ksp, två 25 mm dbl ksp för ångsluparna och tre 38,1 cm TT.
Besättning 237 man.
Utrangerades 1938. Hon användes en tid därefter som logomentsfartyg i Stockholm och skrotades partiellt
1942 - 1943 på örlogsvarvet i Stockholm. 1944 såldes skrovet till hamnstyrelsen i Stockholm.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Marina 08095.

Tillbaka
Till startsidan