Gotland

Gotland

Ubåt, sjösatt 1995 och levererad 1999.
Hastighet 15/20 knop.
Dykdjup 300 meter.
Längd 60,4, bredd 6,2 och djupgående 5,6 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT, två 40 cm TT och 48 minor.
Besättning 25 man.
Gotlandklassen är de första ubåtarna som från början försetts med det luftoberoende
Stirlingmaskineriet. Även i andra avseenden är ubåtarna mycket avancerade.
Ubåtarna anpassas succesivt för att kunna delta i internationell verksamhet och från
och med år 2003 ingår ett ubåtsförband av typ Gotland i EU:s krisstyrka med 30 dagars beredskap.

Bilden av henne är från den tid då hon var uthyrd till USA och befann sig i San Diegos hamn. Läs mer
om detta på Wikipedia genom att klicka här

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Mate 2nd Class
Patricia R. Totemeier, U.S. Navy Photo, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan