Gunhild

Gunhild

Kanonångslup, byggd på Bergsunds varv och sjösatt 1862.
Hastighet 8 knop.
Längd 30,3 bredd 6,7 och djupgående 2,2 meter.
Bestyckning två bombkanoner och tio 41 mm relingspistoler.
Besättning 40 man.
Gunhild var byggd helt i järn. Från början hade hon skonerttackling och kunde föra 270 kvm segel.
1866 byggdes hon om och fick utökad segelyta och fick beteckningen kanonångskonert. 1898 byggdes
hon om igen och nu till handminefartyg. Hon blev därmed flottans första egentliga minsvepare. Under första
världskriget kom hon som enda kvarvarande stridsfartyg av de gamla kanonångsluparna att tjänstgöra som
minsvepare och bevakningsbåt i neutralitetsvakten. Hon minsprängdes under minsvepning den 24 september
1918 på Hertas Flak utanför Skagen, varvid 17 man omkom.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven under beteckningen Marina 08069.

Tillbaka
Till startsidan