gvpost.jpg (33667 bytes)

Post

Med karbin och påsatt bajonett poserar här en ur pansarskeppet Gustav V:s
däcksbesättning under troligen de aktra 28 cm kanonerna.
Vykortet är adresserat till en fröken Barbro...i Stockholm och avsändaren ligger på
"kasernen Ankarstiärnan".

Foto: Studie Gullers och förlag Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan