Halland

Halland

Jagare, sjösatt 1952 och levererad 1955.
Hastighet 35 knop.
Längd 121, bredd 12,6 och djupgående 3,8 meter.
Bestyckning fyra 12 cm akan, två 57 mm lvakan, sex 40 mm lvakan, en enkelramp för försöksrobot, åtta 53,3 cm TT, åtta 37,5 cm aurak, två sjbf, en 10,3 lysraketautomat, 58 minor.
Besättning 290 man.
Utrangerad 1987 och skrotad 1988.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan