Hoglands park

Hoglands park

I samband med Karlskrona-Växjö järnvägs tillkomst 1874 gjordes stora utfyllnader och då
fullföljdes Hoglands park, som sedan sekelskiftet prytts med flera konstverk. Bilden är från
tidigt 1940-tal. Vykortet är postat den 3 oktober 1946. Parkens namn kommer troligen från det sjöslag
som utkämpades vid Hogland 1758 mellan den svenska och ryska örlogsflottan. Drabbningen slutade
oavgjord men firades i Sverige som en seger.

Kortet har getts ut av signaturen K P.

Tillbaka
Till startsidan