huginb.jpg (24523 bytes)

Hugin

Jagare, sjösatt 1910 och levererad 1911.
Hastighet 30 knop.
Längd 66,3, bredd 6,5 och djupgående 1,8 meter.
Bestyckning fyra 75 mm kan, två 6,5 mm ksp och två 45,7 cm TT.
Besättning 73 man.
Hugin moderniserades vid minst tre tillfällen i flera avseenden. Hon utrangerades 1947 och skrotades 1949.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan