Patrullbåt

Patrullbåt typ Hugin

Av denna typ byggdes 16 stycken, som sjösattes mellan 1978 och 1982. Av fotot framgår inte vilken
av dem som är avbildad.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige. Alla båtar är gjorda på varv i Norge.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Typbåten Hugin utrangerades 2001 och har deponerats till Statens Sjöhistoriska Museer och
ligger som museifartyg vid Göteborgs Maritima Centrum, för att komma dit klicka här.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar.

Tillbaka
Till startsidan