Hurtig

Hurtig

Bevakningsbåt byggd på Djupviks varv, sjösatt 1995.
Längd 22, bredd 6 och djupgående 1,5 meter.
Fart 26 knop.
Besättning 8 man.
Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Janwikifoto, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan