Elektromotorrummet  Underofficersmässen

Interiör från en ubåt

Genom den vattentäta luckan, som syns i mitten på den vänstra bilden, kan rummet vatten-och gastätt
avstängas från angränsande rum.
Den andra bilden visar hur begränsat utrymmet är i underofficersmässen vid måltiderna.

Uppgifterna och bilderna är hämtade ur boken Sveriges Försvar, Sjöförsvaret från 1939.

Tillbaka
Till startsidan