Jägaren

Jägaren

Patrullbåt, sjösatt och levererad 1972. Omklassad till vedettbåt i slutet av l980-talet.
Hastighet 35 knop.
Längd 36,5, bredd 6,2 och djupgående 1,6 meter.
Ursprunglig bestyckning: en 57 mm allmkan, fyra rb 12, 24 minor, två 57 mm lysraketställ och sjb.
Besättning 18 man.
Jägaren var ett försöksfartyg som byggdes i Norge. Under 1973-1974 gjordes omfattande prov,
vars utvärdering var positiv. Fartyget ansågs enkelt och robust och bedömdes väl kunna
lösa uppgifter som avancerad patrullbåt i svenska marinen efter vissa kompletteringar av vapenutrustningen
och förbättringar av bostadsinredningen.
År 2002 var hon fortfarande i tjänst.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Tord Strömdal, Wikimedia Commons,
public domain.

Tillbaka
Till startsidan