JarramasJarramas

Jarramas

Övningsskepp för skeppsgossekåren. Byggt i Karlskrona och sjösatt den 1 februari klockan 14.00 år 1900.Jarramas blev det sist byggda övningsfartyget för skeppsgossekåren och den sist byggda fullriggaren.
Längd 39,15, bredd 8,38 och djupgående akter 3,32 och för 3,10 meter. Masternas höjd över däck:
      fockmast 24,00 meter
      stormast 25,25 meter
      kryssmast 20,84 meter.
Storråns längd 15,8 meter.
Segelarea 1002,00 kvadratmeter.
Hastighet. Jarramas, som saknar maskin, lär ha varit en snabbseglare.

Den 30 maj 1944 inspekterade bla chefen för sjömansskolan utbildningen på Jarramas. Även pressen var inbjuden att närvara under inspektionen, som bestod i en uppvisning till sjöss. Den ledde till följande tidningsartiklar.

Jarramas var i tjänst i 46 år och är fortfarande mycket sevärd. Hon ligger numera vid Marinmuseum i Karlskrona och ytterligare uppgifter om henne finns på följande länk: Marinmuseum i Karlskrona.


Uppgifterna hämtade ur Vincent Rundkvist bok Jarramas. Bilden till vänster utgiven av Föreningen Sveriges Flotta och bilden till höger är ett gammalt brevkort med okänt ursprung.

Tillbaka
Till startsidan