Jagaren Kalmar

Kalmar

Jagare, sjösatt 1943 och levererad 1944.
Hastighet 39 knop.
Längd 97,5, bredd 9,2 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, fyra 40 mm lvakan, fyra 20 mm lvkan, två 8 mm lvksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 155 man.
Hon var den sist byggda stadsjagaren och utrangerades 1978. Därefter användes hon som målfartyg för flygvapnet och såldes 1981 för skrotning i Göteborg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan