Kaparen.

Kaparen

Vedettbåt sjösatt 1933 och levererad 1935.
Hastighet 23 knop.
Längd 54, bredd 6 och djupgående 1,85 meter.
Bestyckning två 7,5 cm kan, två 25 mm lvkan, en ksp, sjb.
Besättning 41 man.
Episod. Under 1942 eskorterade örlogsflottan handelsfartygen under deras färd längs ostkusten. Kaparen var en de båtar som deltog i eskorteringen. Många insidenter inträffade. Läs om en här!
Utrangerad 1959. Hon användes därefter som utbildningsfartyg vid skyddstjänstskolan på Berga Örlogsskolor. Hon såldes 1969 till Gävle varv.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan