Flaggvakt

Flaggvakt på Kastellet

Kastell är ett mindre fästningsverk, borg eller slott, vars befälhavare på medeltiden
ofta benämndes kastellan. Det är också benämningen på en hög uppbyggnad
för- och akterut på medeltida fartyg. Kastell är också ett efternamn som går
att hitta lite varstans i världen. Men här handlar det om kastellet på Kastellholmen,
som är en ö mitt i Stockholm. Ön utgjorde egen stadsdel 1905-1934. Den ingår numera i
stadsdelen Skeppsholmen, som den även har broförbindelse med. Örlogsflaggan har vajat
här sedan 1665.

Uppgifterna om kastellet har hämtas från Wikipedia. Kortet är Stockholms
Örlogsstations vykortsserie N:r 13.

Tillbaka
Till startsidan