Carlskrona

Carlskrona

Hon efterträdde Älvsnabben som flottans långresefartyg. Hon genomförde sin första
utlandsexpedition 1982-1983 och hade - enligt boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg -
2002 genomfört 20 utlandsexpeditioner. Här hälsas hon välkommen hem med pukor
och trumpeter efter en av dem. Data om henne finns i avsnittet om krigsfartyg m fl.

Vykortet utgivet av E.Danielson AB Genevad och foto: B.E. Swahn

Tillbaka
Till startsidan