Klart skepp

Klart skepp


Pansarskeppet Gustav V har intagit högsta stridsberedskap. Livbåtarna har placerats på däck
och däverterna har fällts för att ge svängrum åt det aktra tornet med
28 cm kanonerna.
Luftvärnet är bemannat. Även 15 cm kanonerna på babords sida
är beredda på eldgivning.

Bilden, som är från 1941, har producerats av Kustflottans fotodetalj.

Tillbaka
Till startsidan