Gustav af Klint

Gustav af Klint

Sjömätningsfartyg, sjösatt 1941.
Hon är inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon har seglat lång tid under örlogsflagg
och varit bemannad med personal från flottan. Numera har flottans ansvar för Sjöfartsverkets
sjömätningsfartyg upphört.
Hastighet 10 knop.
Längd 43, bredd 9 och djupgående 4,7 meter.
Utrangerad 1980.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Fotograf och utgivare av bilden okänd
men på vykortets baksida står: "Minne från resa Sthlm - Umeå - Ortnäs - Byviken - Holmön 17/6 - 21/6-44
för reparationav 1 Kw stat. för pejling vid utsjömätningar".

Tillbaka
Till startsidan