Kronoredden

Kronoredden

Erik Dahlbergsstatyn syns i förgrunden. Fartyget på redden är
pansarskeppet Oscar II.

Bilden är utgiven av A.B. Krooks bokhandel AB.

Tillbaka
Till startsidan