Kustflottan på Strömmen

Kustflottan på Strömmen i Stockholm.

Den 7 juni 1945 ankrade och förtöjde kustflottan i Stockholm. Inte mindre än 35 örlogsfartyg
ingick i flottstyrkan. Stor flaggning är hissad. I främre linjen ligger kryssarna Gotland och Fylgia
samt minfartyget Älvsnabben. I den bortre linjen ligger pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och
Gustav V och i förgrunden vid kaj ligger jagaren Visby och ubåtsbärgningsfartyget Belos. Det
är bara skorstenen och en bit av masttopparna som syns. Vid Kastellholmen syns kustjagare, ubåtar och
ubåtsdepåfartyget Patricia. Det var första gången på fem år som kustflottan samlad kunde visa upp
sig i huvudstaden.

Den 8 juni gjorde kung Gustav V ett besök ombord på flaggskeppet Sverige under militära hedersbetygelser -
ett ståtligt skådespel. Kungen avtackade kustflottan för dess insatser under beredskapsåren.

Se även Kustflottan 1945 b), Kustflottan 1945 c) och Patricia 1945.

Uppgifterna om händelsen hämtad ur boken pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden är
första sidan på ett kortbrev som är utgivet av Sago-konst AB, Stockholm.

Tillbaka
Till startsidan