Amiralitetskyrkan Ulrica Pia

Amiralitetskyrkan i Karlskrona

Amiralitetsförsamling är en till flottan knuten kyrklig församling. Fram till 1970 fanns en territoriell
amiralitetsförsamling på Skeppsholmen. Skeppsholmskyrkan uppfördes 1842. Församlingen i
Karlskrona är den enda icke-territoriella församling som finns. Den bildades 1685. Samma år
byggdes Ulrica Pia som är amiralitetskyrkans namn.

Uppgiften hämtad ur Nationalencyklopedin. Foto Ateljè Wörsell, Karlskrona.

Tillbaka
Till startsidan