Interiör från läktaren

Amiralitetskyrkan, interiör

Det har berättats att när segelfartygens besättningar på sin tid höll korum i denna
vackra kyrka hade respektive vakt och kvarter sina speciella platser i kyrkorummet.

Foto E.BA. Nielson AB Genevad med ensamrätt för amiralitetsförsamlingen.

Tillbaka
Till startsidan