lresa3.jpg (76800 bytes)

Sommaren 1949

Resan genomfördes med kryssaren Gotland tillsammans med minsveparna Grönskär, Kullen, Sandön
och Örskär

Fotot är ett förenklat vykort utan angivande av ursprung.

Tillbaka
Till startsidan